Welcome to CENTREPOINT MEDIA - Your channel to Vietnamese young people & business!
 

Books

INTRODUCTION OF BOOKS

Media Centre Point Company (belong to Education & Media Group of Vietnam Centre Point) is unit that specially trains sales, marketing, services, publishing books, magazines and organizing events. In the past 13 years, over 60.000 young people and families choose Vietnam Centre Point that supports Learning English and Studying Abroad.

Since 2006, in order to improve the quality of education, group of Vietnam Centre Point Editors has made publications such as SHOLARSHIP HANDBOOK (including 7 volumes), WAY TO NUS ( about the National University of Singapore (NUS) with experiences of people who represent the admission for NUS & the Vietnam student generation at NUS). These publications provide more specific information on scholarships and financial assistance of top universities rankings. In addition, the publications also provide how to implement the international certification exams such as TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE… scholarship interview experience, Visa procedure, studying abroad loan and insurance for parents and students to be interested in international studying and working opportunities.

Next, the group of Vietnam Centre Point Editors also made publication “LIVING IN CRISIS” in 2008. This is a hard effort of the group to give businesses more information, knowledge and practical lessons to overcome global economic crisis.

The editing and publishing books activities of Media Centre Point have a lot of achievements such as “Way to NUS” has been ranked No.9 on the best-selling list of Fahasa bookstore and SHOLARSHOP HANDBOOK also become a magazine that is familiar to pupils of secondary schools in HCMC. With publication “LIVING IN CRISIS”, Mr. Truong Van Phuoc, Eximbank general manager, the participant who read and give suggestions – commented: “The book is necessary, sensitive and timely response of a media business with effort to help themselves and other businesses to overcome difficulties and find new opportunities”.Công ty Truyền thông Hợp Điểm (trực thuộc Tổ hợp Giáo dục & Truyền thông Việt Nam Hợp Điểm) là đơn vị chuyên đào tạo nghiệp vụ bán hàng, tiếp thị, dịch vụ, xuất bản sách, tạp chí và tổ chức sự kiện. Trong 13 năm qua, đã có hơn 60,000 bạn trẻ và gia đình chọn Việt Nam Hợp Điểm là người bạn hỗ trợ học tiếng Anh, du học các nước.

Từ năm 2006, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhóm biên soạn Truyền thông Hợp Điểm đã thực hiện các ấn phẩm như CẨM NANG HỌC BỔNG (gồm 7 tập), ĐƯỜNG VÀO NUS (Giới thiệu về Đại học quốc gia Singapore (NUS) theo kinh nghiệm của những người đại diện tuyển sinh cho NUS và các thế hệ học sinh Việt Nam ở NUS).  Các ấn phẩm này cung cấp thông tin cụ thể nhiều chương trình học bổng và trợ giúp tài chính của các trường Đại học hàng đầu thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm còn hướng dẫn cách thi và ôn thi các chứng chỉ quốc tế TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE...kinh nghiệm phỏng vấn học bổng, thủ tục visa, cho vay du học, bảo hiểm để phục vụ HSSV và phụ huynh quan tâm đến cơ hội học hành và làm việc quốc tế.


Bìa sách Đường vào NUS

Tiếp đó, nhóm biên soạn Truyền thông Hợp Điểm cũng thực hiện sách “BƯƠN CHẢI TRONG KHỦNG HOẢNG” thực hiện năm 2008. Đây là nỗ lực lớn của nhóm biên soạn để góp sức cùng các doanh nhân có thêm thông tin, kiến thức và những bài học thực tế để vững vàng vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.


Bìa sách Bươn chải trong khủng hoảng

Các hoạt động biên soạn, xuất bản sách của Truyền thông Hợp Điểm đạt nhiều thành tựu như  sách “ĐƯỜNG VÀO NUS” đã từng xếp thứ 9 trong danh sách best-seller của hệ thống nhà sách Fahasa và CẨM NANG HỌC BỔNG cũng trở thành một cuốn tạp chí quen thuộc đối với học sinh các trường phổ thông trung học tại TPHCM. Với ấn phẩm “BƯƠN CHẢI TRONG KHỦNG HOẢNG


Bìa Cẩm nang học bổng (số 7)

Ông Trương Văn Phước – Nguyên Tổng Giám đốc Eximbank, là người tham gia đọc và góp ý quyển sách – đã nhận xét, “Cuốn sách là một phản ứng kịp thời, nhạy bén và cần thiết của một doanh nghiệp truyền thông trong nỗ lực tự giúp mình và giúp các doanh nghiệp khác vượt qua khó khăn tìm cơ hội mới”.


Sách Sài gòn không phải ngày hôm qua


Sách Sài Gòn then and now

---------------------------------

Các tin khác

-----------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM HỢP ĐIỂM
Tổ hợp Giáo dục và Truyền thông - Education & Media Group

Thành viên:


 H
ead Office

 192 Lý Thái Tổ, Q.3
 Tel:38337747 - 38337748
 Fax: 38354518

 


 School Campus

 
26 Lê Quý Đôn - Q.3
 Tel: 3930 4812 - 3930 4970
 Fax: 3930 4978


 Văn phòng đại diện tại Hà Nội

 Tầng 4 Tòa nhà Ngân hàng Đông Á

 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
 Tel: 3623 1665

 Fax: 3623 1667

TIẾP SỨC THÀNH ĐẠT, RA VỚI 5 CHÂU

 
web page hit counter stats of nus