Welcome to CENTREPOINT MEDIA - Your channel to Vietnamese young people & business!
 

Magazines

HANDBOOK OF CAREER AND INTERNATIONAL STUDIES INTRODUCES: 100 SCHOLARSHIPS + 200 TOP INTERNATIONAL UNIVERSITY

The youth and parents need to know specific information about 150 prestigious scholarship programs and the list of 200 top international universities (According to New York Times newspaper and Newsweek magazine) can be found in Handbook of Career and International Studies. This is a handbook was carried out by Tuổi Trẻ Newspaper, Trẻ Publisher and Training Center of Vietnam Center point and was nationwide published from 1st December 2006.

The handbook includes 80 printing four-color pages with lots of varied documents about scholarship of inside and outside country. It also provides the way how to test and review the international certificate such as TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE and so on. Moreover, there are many articles and pictures and comments about NUS examination, scholarship programs and financial assistance NUS study, scholarship interview experience, visa procedures, student loans, insurance.

The handbook has many tutorials, apprenticeship of design, doctor, sport management… It was published every three months with different themes to serve students and parents who have interest in studying and working in international environment.

Sách có nhiều bài hướng nghiệp, học nghề thiết kế, bác sĩ, quản trị thể thao... Cẩm nang ra ba tháng một lần với các chuyên đề khác nhau phục vụ HSSV và phụ huynh quan tâm đến cơ hội học hành và làm việc quốc tế.CẨM NANG HƯỚNG NGHIỆP VÀ HỌC HÀNH QUỐC TẾ GIỚI THIỆU: 150 HỌC BỔNG + 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI


Bìa Cẩm nang học bổng (số 7)

 

Các bạn trẻ và phụ huynh cần biết thông tin cụ thể về 150 chương trình học bổng danh tiếng và danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới (do báo Times và Tạp chí Newsweek bình chọn) có thể tìm đọc trên Cẩm nang Hướng nghiệp và Học hành Quốc tế. Đây là sách do báo Tuổi Trẻ, NXB Trẻ và Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm thực hiện, phát hành trên toàn quốc từ 01/12/2006.

Sách bao gồm 80 trang in bốn màu với nhiều tài liệu phong phú về học bổng trong và ngoài nước. Cẩm nang cũng cung cấp cách thi và ôn thi các chứng chỉ quốc tế TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE... Ngoài ra còn nhiều bài vở, hình ảnh về nhận xét đề thi NUS, các chương trình học bổng và trợ giúp tài chính du học NUS, kinh nghiệm phỏng vấn học bổng, thủ tục visa, cho vay du học, bảo hiểm.

---------------------------------

Các tin khác

-----------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM HỢP ĐIỂM
Tổ hợp Giáo dục và Truyền thông - Education & Media Group

Thành viên:


 H
ead Office

 192 Lý Thái Tổ, Q.3
 Tel:38337747 - 38337748
 Fax: 38354518

 


 School Campus

 
26 Lê Quý Đôn - Q.3
 Tel: 3930 4812 - 3930 4970
 Fax: 3930 4978


 Văn phòng đại diện tại Hà Nội

 Tầng 4 Tòa nhà Ngân hàng Đông Á

 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
 Tel: 3623 1665

 Fax: 3623 1667

TIẾP SỨC THÀNH ĐẠT, RA VỚI 5 CHÂU

 
web page hit counter stats of nus